New Page 1

Evidenca lokacijskih informacij

1. Naziv institucije:

Občina Benedikt
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca lokacijskih informacij
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine: Občina vodi seznam lokacijskih informacij. Evidence so v okviru programa DOKSIS.
5. Pravne podlage:

Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ SOP 2007-01-1761

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): urejanje prostora, prostorsko načrtovanje
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Benedikt
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki niso javno dostopni.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Pogoji niso znani.
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 1.1.2004
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Občina Benedikt; e-pošta: obcina@benedikt.si