Občinski svet Občine Rače – Fram je na svoji seji, dne 25.7.1997 sprejel
 
S K L E P
 
o novi ekonomski ceni
 
  1. V vzgojno-izobraževalnih zavodih OŠ Rače in OŠ Fram se v njihovih enotah vrtca za programe predšolske vzgoje za leto 1997 določijo naslednje ekonomske cene:
 
     
 
VRSTA PROGRAMA
ekonomska cena
Index pov.
Dnev, str.živil v EC
Index p.
 
Dnevni program
31.327,00 SIT
118,33
   
  - vrtec (zajtrk, kosilo)
31.327,00 SIT
330,00 SIT
118,30
  Krajše oblike varstva:
23.409,00 SIT
139,11
   
  - vrtec (z zajtrkom)
19.167,00 SIT
64,00 SIT
118,52
  - vrtec (z zajtrkom in kosilom)
23.409,00 SIT
266,00 SIT
118,22
   
 
  1. Ekonomska cena velja od 1. septembra 1997 dalje.
 
 
Številka: 061-26/97
 
Datum: 25.7.1997
 
Podpredsednik
 
občinskega sveta občine Rače – Fram
 
Frido Krneža, s.r.