New Page 2

Številka:

478-0031/2013

Občina:

Občina Zreče

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Zreče

Predlagatelj:

Župan Občine Zreče

Zakonska podlaga:

21. člen Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/05- popr., 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10-ZRud-1 in 62/10 popr.) ter 16. člen Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 87/12)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Zreče

Datum:

8.5.2013

Priloge:

Gradivo
Vabilo na sejo: 19. redna seja Občinskega sveta Občine Zreče

Besedilo:

Predlog Sklepa o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Zreče (besedilo)