New Page 2

 

Na podlagi 33. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 60/02) in 5. člena Odloka o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega potniškega prometa (Uradni list RS, št. 95/01) je Svet Mestne občine Kranj na 32. seji dne 25. 1. 2006 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o prenehanju izvajanja avtobusnih linij

 

 

št. 9 in št. 10

 

 

1. člen

 

 

Preneha se z izvajanjem avtobusnih linij št. 9 in št. 10.

 

 

2. člen

 

 

Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 34001-0002/2005-46/04

 

 

Kranj, dne 30. januarja 2006

 

 

Župan

    Mestne občine Kranj

    Mohor Bogataj l.r.