New Page 2

Na podlagi 19. in 24. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Cerklje na Gorenjskem, objavljenem v Uradnem vestniku Gorenjske št. 41/98 in 7. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem št. 1/99 izdajam

SKLEP

O vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerklje na Gorenjskem

 

1.     člen

Vrednost točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerklje za leto 2000 znaša 0,1183 SIT/m2 mesečno.

 

2.     člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem, uporablja pa se od 1.1.2000.

 

Številka: 015-03-2223/99

Datum: 28.10.1999

Občina Cerklje

župan

Franc Čebulj