New Page 2

Št. 039-1/2016-O305

Ob-3397/16

 

Obvestilo

 

Občina Krško objavlja 18. 11. 2016 Javni razpis o sofinanciranju programov s področja tehnične kulture v letu 2017 v občini Krško. Vse podrobnosti o razpisu skupaj z razpisno dokumentacijo so dostopne na spletni strani Občine Krško www.krsko.si v sklopu Javni razpisi. Rok za vložitev vlog: 23. 12. 2016.

Občina Krško objavlja 18. 11. 2016 Javni razpis o sofinanciranju programov za otroke in mladino v letu 2017 v občini Krško. Vse podrobnosti o razpisu skupaj z razpisno dokumentacijo so dostopne na spletni strani Občine Krško www.krsko.si v sklopu Javni razpisi. Rok za vložitev vlog: 23. 12. 2016.

Občina Krško objavlja 18. 11. 2016 Javni raz­pis o sofinanciranju projektov za doseganje ciljev Lokalnega programa za mladino v občini Krško 2016–2019 v letu 2017. Vse podrobnosti o razpisu so skupaj z razpisno dokumentacijo dostopne na spletni strani Občine Krško www.krsko.si v sklopu Javni razpisi. Rok za vložitev vlog: 23. 12. 2016.

Občina Krško objavlja 18. 11. 2016 Javni razpis o sofinanciranju projektov ohranjanja in vzdrževanja premične in nepremične kulturne dediščine v letu 2017 v občini Krško. Vse podrobnosti o razpisu so sku­paj z razpisno dokumentacijo dostopne na spletni strani Občine Krško www.krsko.si v sklopu Javni razpisi. Rok za vložitev vlog: 23. 12. 2016.

Občina Krško objavlja 18. 11. 2016 Javni razpis o sofinanciranju programov in projektov s področja kulture v letu 2017 v občini Krško. Vse podrobnosti o razpisu so skupaj z razpisno dokumentacijo dostopne na spletni strani Občine Krško www.krsko.si v sklopu Javni razpisi. Rok za vložitev vlog: 23. 12. 2016.

Občina Krško objavlja 18. 11. 2016 Javni poziv o sofinanciranju kulturnih programov protokolarne­ga značaja v letu 2017 v občini Krško. Vse podrobno­sti o razpisu so skupaj z razpisno dokumentacijo dosto­pne na spletni strani Občine Krško www.krsko.si v sklo­pu Javni razpisi. Rok za vložitev vlog: 23. 12. 2016.

Občina Krško objavlja 18. 11. 2016 Javni razpis o sofinanciranju programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2017 v občini Krško. Vse podrobnosti o razpisu skupaj z razpisno dokumen­tacijo so dostopne na spletni strani Občine Krško www.krsko.si v sklopu Javni razpisi. Rok za vložitev vlog: 23. 12. 2016.

Občina Krško objavlja 18. 11. 2016 Javni razpis o sofinanciranju programov na področju športa v letu 2017 v občini Krško. Vse podrobnosti o razpisu skupaj z razpisno dokumentacijo so dostopne na spletni strani Občine Krško www.krsko.si v sklopu Javni razpisi. Rok za vložitev vlog: 23. 12. 2016.

 

Občina Krško