New Page 1

 

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010) in 16.člena Statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/1999 in njegove dopolnitve) je občinski svet Občine Gorišnica na redni 11.seji dne 22.05.2012 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH JAVNIH CEST V OBČINI GORIŠNICA

 

 

1. člen

 

 

Ta odlok določa ceste po njihovi kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.

 

 

2. člen

 

 

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).

 

 

3. člen

 

 

Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Gorišnica in ceste med naselji v Občini Gorišnica in naselji sosednjih občin.

 

 

4. člen

 

 

Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:

 

 

Zap. št.

Cesta

Odsek

Začetek odseka

Opis

Konec odseka

Dolžina [m]

Preostala dolžina v sosednji občini [m]

Vrsta prometa

1.

076050

076051

C 076030

Brezovci-Moškanjci

C 076100

2.835

1.064 Dornava

V

2.

076100

076101

C R3 713

Dornava-Moškanjci

C G1 2

937

2.478 Dornava

V

3.

102010

102011

C G1 2

Moškanjci-Zagojiči-Borl

C R1 228

5.828

 

V

4.

102020

102021

C G1 2

Gorišnica-Zamušani-Mota

C G1 2

3.447

 

V

5.

102030

102031

C G1 2

Gorišnica-Zagojiči

C 102010

3.051

 

V

6.

102040

102041

C G1 2

Gorišnica-Formin

C 102060

1.867

 

V

7.

102050

102051

C G1 2

Gorišnica-Gajevci

C 102010

3.688

 

V

8.

102060

102061

C G1 2

Osluševci-Gajevci

C 102050

2.909

900 Ormož

V

9.

102070

102071

C G1 2

Cunkovci-Sobetinci

C 328020

699

1.025 Markovci

V

10.

102160

102161

C 102020

Zamušani-Podgorci

C 302010

714

1.075 Ormož

V

11.

102170

102171

C G1 2

Moškanjci-Tibolci

C 076050

597

 

V

12.

328010

328011

C 102010

Muretinci-Stojnci

C R1 228

868

962 Markovci

V

13.

328020

328021

C R1 228

Markovci-Zagojiči

C 102010

546

3.500 Markovci

V

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Gorišnica znaša 27.986 m (27,986 km).

 

 

5. člen

 

 

Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

 

 

Zap. št.

Cesta

Odsek

Začetek odseka

Opis

Konec odseka

Dolžina [m]

Preostala dolžina v sosednji občini [m]

Vrsta prometa

1.

576200

576201

C 076050

Tibolci-Strmec

O 575191

425

 

V

2.

576210

576211

O 076031

Strmec-Rižnar

Z HŠ 9b

88

1.133 Dornava

V

3.

602000

602001

C 102060

Vaški dom

Z HŠ 38a

168

 

V

Zap. št.

Cesta

Odsek

Začetek odseka

Opis

Konec odseka

Dolžina [m]

Preostala dolžina v sosednji občini [m]

Vrsta prometa

4.

602010

602011

C 102170

Moškanjci 127

Z HŠ 127

141

 

V

5.

602020

602021

C 102170

Moškanjci 114e

Z HŠ114e

246

 

V

6.

602030

602031

C 102170

Moškanjci 112a

Z HŠ112a

162

 

V

7.

602040

602041

C 102170

Moškanjci 98

Z HŠ 98

217

 

V

8.

602050

602051

O 602021

Moškanjci 34a

Z HŠ 34a

145

 

V

9.

602060

602061

C G1 2

Moškanjci-102170

C 102170

253

 

V

10.

602070

602071

C G1 2

Moškanjci-076050

C 076050

766

 

V

11.

602070

602072

O 602071

Moškanjci 45d

Z HŠ 45d

138

 

V

12.

602080

602081

C G1 2

Moškanjci-602070

O 602071

365

 

V

13.

602090

602091

C G1 2

Moškanjci-602070

O 602071

273

 

V

14.

602100

602101

C G1 2

Moškanjci-102010

C 102010

146

 

V

15.

602110

602111

C 076100

Moškanjci 89a

Z HŠ 89a

272

 

V

16.

602120

602121

C 076100

Moškanjci-G1 2

C G1 2

738

 

V

17.

602130

602131

C 076100

Moškanjci-letališče

Z letal.

451

78 Dornava

V

18.

602130

602132

O 602131

Moškanjci-Ind.cona

C 076050

872

 

V

19.

602140

602141

C 076050

Tibolci-602190

O 602191

2.469

 

V

20.

602150

602151

C 602141

Tibolci 55

Z HŠ 55

435

 

V

21.

602160

602161

C 076050

Tibolci 7b

Z HŠ 7b

304

 

V

22.

602170

602171

C 076050

Tibolci 49

Z HŠ 49

234

 

V

23.

602190

602191

C 076050

Tibolci-Zamušani

C 102020

1.818

 

V

24.

602200

602201

O 602191

Tibolci 54

Z HŠ 54

143

 

V

25.

602210

602211

O 602191

Zamušani 79

Z HŠ 79

136

 

V

26.

602220

602221

C 102020

Zamušani-602140

O 602141

1.850

 

V

27.

602230

602231

C 102160

Zamušani-vrh-602220

O 602221

2.195

 

V

28.

602240

602241

C 102020

Zamušani-602220

O 602221

1.393

 

V

29.

602250

602251

C 102020

Zamušani-602240

C 602241

282

 

V

30.

602260

602261

O 602241

Zamušani 74d

Z HŠ 74d

230

 

V

31.

602270

602271

O 602241

Zamušani 73a

Z HŠ 73a

400

 

V

32.

602280

602281

O 602241

Zamušani 72

Z HŠ 72

266

 

V

33.

602290

602291

O 602241

Zamušani 68

Z HŠ 68

297

 

V

34.

602300

602301

O 602241

Zamušani 62a

Z HŠ 62a

234

 

V

35.

602310

602311

O 602241

Zamušani 58a

Z HŠ 58a

484

 

V

36.

602320

602321

O 602241

Zamušani 56

Z HŠ 56

329

 

V

37.

602330

602331

C 102160

Zamušani-602230

O 602231

588

 

V

38.

602340

602341

C 102160

Zamušani 38a

Z HŠ 38a

71

 

V

39.

602350

602351

C 102020

Zamušani-102020

C 102020

1.601

 

V

40.

602360

602361

C G1 2

Gorišnica 10a

Z HŠ 10a

239

 

V

41.

602370

602371

C G1 2

Gorišnica 13

Z HŠ 13

112

 

V

42.

602380

602381

C 102020

Gorišnica 101

Z HŠ101

153

 

V

43.

602380

602382

C 102020

Gorišnica 97d

Z HŠ 97d

245

 

V

44.

602390

602391

C G1 2

Gorišnica-602400

O 602401

293

 

V

45.

602400

602401

C G1 2

Gorišnica-102020

C 102020

575

 

V

46.

602400

602402

O 602401

Gorišnica 121

Z HŠ 121

74

 

V

47.

602400

602403

O 602401

Gorišnica 125

Z HŠ 125

61

 

V

48.

602410

602411

C G1 2

Formin-102040

C 102040

771

 

V

49.

602410

602412

O 602411

Gorišnica 178

Z HŠ 178

215

 

V

50.

602420

602421

C 102040

Formin-102040

C 102040

273

 

V

51.

602430

602431

C 102040

Formin-602440

O 602441

352

 

V

52.

602440

602441

C 102050

Gorišnica-Formin

C 102040

2.059

 

V

53.

602440

602442

C 102040

Formin-povezava

C 102060

74

 

V

54.

602450

602451

O 602441

Vzmetarna

Z Vzmet.

179

 

V

Zap. št.

Cesta

Odsek

Začetek odseka

Opis

Konec odseka

Dolžina [m]

Preostala dolžina v sosednji občini [m]

Vrsta prometa

55.

602450

602452

C 102040

Formin 8a

Z HŠ 8a

94

 

V

56.

602460

602461

C 102060

Formin 40

Z HŠ 40

147

 

V

57.

602470

602471

C 102060

Formin 56

Z HŠ 56

700

 

V

58.

602480

602481

O 602471

Formin 58

Z HŠ 58

314

 

V

59.

602490

602491

C 102060

Formin-Perutnina Ptuj

Z P.Ptuj

1.150

 

V

60.

602500

602501

C 102060

Placerovci 13

Z HŠ13

139

 

V

61.

602500

602502

O 602501

Placereovci nadvoz

C 102050

1.169

 

B

62.

602510

602511

C 102060

Placerovci-reka Drava

Z Drava

1.773

 

V

63.

602520

602521

C 102050

Gajevci-102060

C 102060

314

 

V

64.

602530

602531

C 102050

Gajevci-Zagojiči

C 102010

2.224

 

V

65.

602540

602541

C 102070

Cunkovci 5

Z HŠ 5

83

 

V

66.

602550

602551

C 102070

Cunkovci 9

Z HŠ 9

164

 

V

67.

602560

602561

C 102050

Gajevci 9a

Z HŠ 9a

140

 

V

68.

602570

602571

C 102050

Placerovci 26

Z HŠ 26

1.659

 

V

69.

602570

602572

O 602571

Mala vas-povezava

C 102050

72

 

V

70.

602570

602573

C 102050

Mala vas 39

Z HŠ 39

68

 

V

71.

602570

602574

O 602571

Mala vas 45

O 602501

950

 

B

72.

602580

602581

C 102050

Mala vas 11

Z HŠ 11

201

 

V

73.

602580

602582

C 102050

Mala vas 1d

Z HŠ 1d

60

 

V

74.

602590

602591

C 102010

Muretinci 67

Z HŠ 67

164

 

V

75.

602600

602601

C 102010

Muretinci-328010

C 328010

422

 

V

76.

602610

602611

C 602601

Muretinci-102010

C 102010

130

 

V

77.

602630

602631

C 102010

Zagojiči-102030

C 102030

362

 

V

78.

602640

602641

C G1 2

Gorišnica 141d

Z HŠ141d

234

 

V

79.

602650

602651

C 102050

Gorišnica 56a

Z HŠ 56a

163

 

V

80.

602660

602661

C 102050

Gorišnica-102030

C 102030

238

 

V

81.

602660

602662

C 102030

Gorišnica 40b

Z HŠ 40b

198

 

V

82.

602670

602671

C 102050

Gorišnica 86

Z HŠ NH

180

 

V

83.

602680

602681

C 102050

Gorišnica-102030

C 102030

350

 

V

84.

602680

602682

C 102030

Gorišnica-Moškanjci

C 102010

1.893

 

V

85.

602690

602691

C 102050

Gorišnica-pokopališče

Z pokop.

287

 

V

86.

602700

602701

C 076100

Moškanjci-076050

C 076050

120

 

V

87.

602710

602711

C 076050

Tibolci 16

Z HŠ 16

138

 

V

88.

602720

602721

C 076050

Tibolci 19a

Z HŠ 19a

311

 

V

89.

602730

602731

O 602191

Tibolci 6

Z HŠ 6

348

 

V

90.

602740

602741

O 602221

Tibolci 53

Z HŠ 53

171

 

V

91.

602750

602751

C G1 2

Moškanjci-602682

O 602682

567

 

V

92.

602760

602761

C 102010

Muretinci 71

Z HŠ 71

331

 

V

93.

829060

829061

C 829070

Stojnci-Kališa

C 102010

314

1.396 Markovci

V

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Gorišnica znaša 45.642 m (45,642 km).

 

 

Skupna dolžina vseh kategoriziranih občinskih javnih cest v Občini Gorišnica znaša 73.628 m (73,628 km).

 

 

6. člen

 

 

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem Odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. in 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/1997 in njene dopolnitve) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 37162-3/2012 z dne 22.06.2012.

 

 

7. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2008 z dne 1.4.2008).

 

 

8. člen

 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka:  007-6/2012

 

 

Gorišnica, dne 22.5..2012

 

 

 

Občina Gorišnica

 

Župan Jožef KOKOT