New Page 3

Številka:

007-0003/2007-12

Predlagatelj:

Dr. Matic TASIČ, župan

Zakonska podlaga:

9. člen Zakona o financiranju občin ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/2006), 21. člen Zakona o lokalni samoupravi ZLS – UPB 2 (Uradni list RS, št. 94/07), 17. člen Zakona o prekrških ZP-1-UPB4 (Uradni list RS, št. 03/07) in 17. člen Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2006 in 19/2006)

Pripravljalec:

- Meta Tasič Bukovec

Datum priprave:

6.12.2007

Besedila:

predlog odloka (povezava), sprejeti akt (povezava)