New Page 2

 

Na podlagi 16. člena statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/06) in Odloka o priznanjih občine Markovci (Uradni vestnik Radio Tednik, št. 4/2000 in Uradni list RS št. 26/2004) je Občinski svet občine Markovci na seji dne 17. aprila 2008 sprejel

 

 

 

 

 

ODLOK

 

 

O SPREMEMBI ODLOKA O PRIZNANJIH OBČINE MARKOVCI

 

 

 

 

 

1. člen

 

 

V Odloku o priznanjih občine Markovci (Uradni vestnik Radio Tednik, št. 4/2000 in Uradni list RS št. 26/2004) se v drugem členu doda točka 4. Pohvala občine Markovci.

 

 

 

 

 

2. člen

 

 

Doda se 5.a člen z naslednjo vsebino:

 

 

Pohvala občine Markovci se podeli pravnim in civilnopravnim osebam v letu, ko praznujejo okrogle jubileje svojega aktivnega delovanja (10., 20., 30. itd.  obletnica).

 

 

 

 

 

3. člen

 

 

Ta sprememba odloka se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se za podelitev priznanj že za leto 2008.

 

 

 

 

 

Markovci, dne 17.4.2008

 

 

 

 

 

 

Občina Markovci

 

Župan Franc KEKEC