New Page 2

 

Na podlagi prvega odstavka 125. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04; ZJN-1-UBP1) in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99 in 65/00) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 16. novembra 2004 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o prenehanju veljavnosti Pravilnika o oddaji javnih naročil male vrednosti

 

 

1. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o oddaji naročil male vrednosti (Uradni list RS, št. 11/01).

 

 

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 900-107/04

 

 

Veržej, dne 16. novembra 2004.

 

 

Župan

Občine Veržej

Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.