New Page 1

Na podlagi 10. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča je Občinski svet občine Vojnik na 32. redni seji dne 23. 10. 2002 sprejel

SKLEP

o vrednosti točke za izračun in odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

1. člen

Vrednost točke znaša 0,055 SIT in velja od 1. 1. 2003 dalje.

2. člen

Ta sklep začne veljati po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 1194/10-2002/7

Župan Občine Vojnik

Vojnik, dne 23. oktobra 2002.

Benedikt Podergajs l. r.