New Page 2

Številka:

422-0002/2018-1 (510)

Občina:

Mestna občina Murska Sobota

Organ sprejema:

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota

Predlagatelj:

Župan Mestne občine Murska Sobota

Zakonska podlaga:

17. člen Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 - uradno prečiščeno besedilo, 49/2010, 39/2015 in 69/2017) in Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 56/2000, 52/2001, 3/2004 in 120/2005)

Pripravljavec:

Občinska uprava Mestne občine Murska Sobota

Datum:

6.12.2018

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

2. seja Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota

Besedilo:

gradivo