New Page 2

Na podlagi statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99, 17/00 in Naš časopis, december 2001) je Občinski svet občine Borovnica na 8. redni seji dne 27. 11. 2003 sprejel naslednji

S K L E P

Cene programov v Vrtcu Borovnica se s 1. 1. 2004 zvišajo za 10% in znašajo:

-----------------------------------------------------------------------------

– celodnevni program 1. starostna skupina                         76.726 SIT,

– celodnevni program 2. starostna skupina                         67.285 SIT,

– poldnevni program s kosilom 1. starostna skupina                58.284 SIT,

– poldnevni program s kosilom 2. starostna skupina                51.203 SIT,

– živila v ceni programa v 1. in 2. starostne skupine              6.160 SIT,

od tega zajtrk 1.294 SIT, kosilo 4.065 SIT in malica 801 SIT.

-----------------------------------------------------------------------------

Za vse otroke, vključene v vrtec Borovnica, razliko med sedanjo in povišano ceno programov vrtca v višini 50% pokriva občina iz občinskega proračuna.

Št. 066/3-8/3-100/03

Borovnica, dne 27. novembra 2003.

Župan

Občine Borovnica

Alojz Močnik l. r.