New Page 1

Evidenca potrdil o lastni proizvodnji kmetijskih izdelkov

1. Naziv institucije:

Občina Gornji Grad
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca potrdil o lastni proizvodnji kmetijskih izdelkov
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Pridelovalci lahko lastne kmetijske pridelke prodajajo brez posebnih omejitev. Prodajalci na stojnicah ali pri prodaji na domu dokazujejo izvor blaga z vpisom v register kmečkih gospodarstev. Zadostuje dokazilo o lastni proizvodnji, ki se pridobi na pristojni kmetijsko-svetovalni službi. Če imajo kmetje že MID ali s. p. ipd, se predloži ta dokument - potrebno je torej dokazilo, da opravljajo kmetijsko dejavnost. Občina izda samo še soglasje za uporabo prostora na tržnici.

5. Pravne podlage: /
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): /
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Gornji Grad
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Občina ne izdaja potrdil, ker ni pristojna

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 4.10.1994
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Direktorica občinske uprave: Jožica Rihter, e-pošta: jozica.rihter@gornji-grad.si