Na podlagi 14. in 15. člena statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95) ter na podlagi predloga župana občine ter v smislu 3. točke 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) je Občinski svet občine Vodice na 32. seji dne 9. 12. 1997 sprejel
 
S K L E P
 
 
1
 
Odvzame se status javnega dobra za parc. št. 781/2 k.o. Repnje-pot.
 
2
 
Pooblasti se Občino Vodice za izdajo odločbe in izbrisu javnega dobra v zemljiški knjigi.
 
 
 
 
 
Vodice, dne 4. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vodice
Alojzij Kosec l.r.