New Page 2

 

Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) in 17. člena Statuta Občine Šenčur (UVG, št. 2/11) je občinski svet Občine Šenčur, na 08. seji, dne 12.10.2011 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

O SPREMEMBI ODLOKA O OBMOČJIH NASELIJ TER IMENIH NASELIJ IN ULIC V OBČINI ŠENČUR

 

 

1. člen

 

 

Spremeni se druga tabela 2. člena Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Občini Šenčur (UVG, št. 2/96 in 4/07) tako, da se v tabeli pri naselju Šenčur doda ulica z oznako:

 

 

Šifra ulice

Ime ulice

0025

Poslovna cona D

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 353-01/11

 

 

Datum:12.10.2011

 

 

Občina Šenčur

 

 

OBČINA ŠENUR

 

 

Župan MIRO KOZELJ