New Page 2

Številka:

03201-15/2021

Občina:

Občina Hoče - Slivnica

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Hoče - Slivnica

Predlagatelj:

Župan Občine Hoče - Slivnica

Zakonska podlaga:

218., 227. in 228. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21., 24., 25. in 27. člen Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19), 1. in 4. člen Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18) in 16. člen Statuta občine Hoče-Slivnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 61/18, 27/20)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Hoče - Slivnica

Datum:

30.9.2021

Priloge:

1

Vabilo na sejo:

18. redna seja Občinskega sveta Občine Hoče - Slivnica

Besedilo:

gradivo