New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 02/09-UPB1) in določil Pogodbe o upravljanju in vzdrževanju Športne dvorane Komenda, Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda, objavlja

 

RAZPIS

 

ZA ODDAJO PROSTIH TERMINOV V ŠPORTNI DVORANI KOMENDA

ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016

 

1.    Termini za najem 1/3, 2/3 ali 3/3 Športne dvorane Komenda, za šolsko leto 2015/2016 (september 2015 – junij 2016), so naslednji:

 

- za športne klube in društva v občini Komenda, rekreativne skupine in ostale

  zainteresirane: od ponedeljka do petka, od 15.30 do 23.00 ure;

- za tekme, turnirje, različna tekmovanja in po potrebi za prireditve (kulturne, zabavne ipd.): sobote in nedelje.

 

2.    Prednost pri izboru razpisanih terminov za najem športne površine v Športni dvorani Komenda imajo:

- uporabniki, ki so zainteresirani za najem dvorane v celotnem razpisanem obdobju;

- uporabniki, ki imajo poravnane vse obveznosti;

- športni klubi in društva s sedežem v občini Komenda, ki so dvorano koristili v celotnem šolskem letu 2014/2015;

- ostali domači uporabniki, ki so dvorano koristili v celotnem šolskem letu 2014/2015;

- športni klubi in društva s sedežem v občini Komenda;

- zunanji uporabniki, ki so dvorano koristili v celotnem šolskem letu 2014/2015;

- ostali domači uporabniki;

- zunanji uporabniki;

 

3.     Prijave za proste termine se oddajo na naslov: Športna dvorana Komenda, Glavarjeva c. 37, Komenda.

 

Prijave oddate na obrazcu »Prijava na razpis za proste termine v Športni dvorani Komenda«. Obrazce dobite na Občini Komenda ali v Športni dvorani Komenda, na voljo pa so vam tudi na spletnem naslovu Občine Komenda (http://www:komenda.si).

 

4.    Zadnji rok za oddajo prijav: 5. junij 2015

 

5.    O izidu razpisa bodo zainteresirani pisno obveščeni najkasneje do 15.6.2015.

 

Številka: 671-0003/2015

Datum:   23.4.2015

 

Občina Komenda

 

(vloge, dokumentacija)