New Page 2

Na podlagi 7 in 14. člena Statuta Občine Ljutomer (Ur.l.RS, št. 62/99, 20/01 in Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 1/2003), je Občinski svet Občine Ljutomer na 16. redni seji, dne 6. 10. 2008 sprejel

 

S K L E P  št. 295

 

1.   Cena izposoje oz. uporabe šotora na območju Občine Ljutomer za štiri dni znaša 450 EUR brez DDV. Za vsak dodatni dan se zaračuna dodatnih 170 EUR. Lastna postavitev z enim ištruktorjem.

 

2.   Za neprofitne organizacije iz Občine Ljutomer, ki delujejo v na območju Občine Ljutomer je izposoja oz. uporaba šotora brezplačna. 

 

3.   Cena izposoje oz. uporabe šotora za štiri dni na območju Občine Ljutomer ali izven Občine Ljutomer znaša 4,90 EUR za m2 brez DDV. Postavitev izvede pooblaščena skupina Občine Ljutomer.

 

4.   Cena izposoje oz. uporabe šotora za vikend izven Občine Ljutomer znaša 1,50 EUR za m2 brez DDV. Postavitev izvede usposobljena zunanja skupina. 

 

5.   Sklep velja takoj.

 

6.   Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer.

 

Številka: 878-10/2008-438-2188 

Datum: 6. 10. 2008 

 

 Župan Občine Ljutomer:

Franc Jurša, l.r.