New Page 2

Številka:

007-0002/2017

Občina:

Občina Piran

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Piran

Predlagatelj:

Župan Občine Piran

Zakonska podlaga:

17. člen Statuta Občine Piran (UPB, Uradni list RS, št. 5/14), 6. člen Zakona o trgovini (Ur. list, št. 24/08, 47/15))

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Piran

Datum:

4.10.2017

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

24. redna seja Občinskega sveta Občine Piran

Besedilo:

gradivo