New Page 1

Na podlagi 53. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2, Uradni list RS, št. 131/06), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 15/10) in 20. člena Odloka o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega potniškega prometa (Uradni list RS, št. 95/01) je Svet Mestne občine Kranj na 35. seji dne 31. 3. 2010 sprejel

S K L E P

o določitvi cen prevoza v javnem mestnem potniškem prometu

1. člen

Cene vozovnic v javnem mestnem potniškem prometu v Mestni občini Kranj so naslednje:

     VRSTE VOZOVNIC            Cena             v EUR

                           vozne karte      (DDV vključen)

DNEVNA VOZOVNICA               1,00

MESEČNA VOZOVNICA              5,00

LETNA VOZOVNICA               30,00

2. člen

Veljavnost vozovnic javnega mestnega potniškega prometa:

- cene vozovnic so enake, ne glede na vrsto uporabnika,

- dnevne, mesečne in letne vozovnice veljajo za vse linije mestnega potniškega prometa, za neomejeno število voženj,

- dnevne, mesečne in letne vozovnice so izdane na ime in niso prenosljive,

- vozovnice je možno kupiti na avtobusni postaji v Kranju, dnevne pa tudi na avtobusu,

- ob prvem nakupu se plača uporabnina za čip vozovnico po veljavnem ceniku prevoznika, ki se potniku ob vračilu nepoškodovanega čipa vrne.

3. člen

Subvencija Mestne občine Kranj na potnika znaša 0,50 EUR (DDV ni vključen).

4. člen

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2010 dalje.

 

Št. 371-69/2010-46/04

Kranj, dne 31. marca 2010      

 

Župan

Mestne občine Kranj

Damijan Perne

 

Zanj

Podžupan

Mestne občine Kranj

Bojan Homan l.r.