New Page 2

Številka:

350-0002/2021-8 (710)

Občina:

Mestna občina Murska Sobota

Organ sprejema:

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota

Predlagatelj:

Župan Mestne občine Murska Sobota

Zakonska podlaga:

4. odstavek 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 — ZureP-3 in 20/22 — odl. US), Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19-popr., 34/19 in 199/21 — ZureP-3) ter 17. člen Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07-UPB, 49/10, 39/15 in 69/17)

Pripravljavec:

Občinska uprava Mestne občine Murska Sobota

Datum:

21.3.2022

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

25. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota

Besedilo:

gradivo