Na podlagi 55. člena Statuta Občine Rače -Fram (MUV 11/95) in 17. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rače -Fram je na svoji 21. redni seji sprejel naslednji
 
SKLEP
 
V svet uporabnikov javnih dobrin se imenujejo
 
1. Ivan HAUPTMAN
 
2. Milan HAMERŠAK
 
3. Albina TUČIČ
 
4. Anton NOVAK
 
5. Stanko ŠTERN
 
6. Jože FREŠER
 
7. Darko POKRIVAČ
 
Štev: 061-21/97
 
Datum: 12.3.1997
 
Podpredsednik občinskega sveta
 
Občine Rače -Fram
 
Frido Krneža, s.r.