New Page 2
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Šalovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2018) in 28. člena Odloka o pokopališkem redu v Občini Šalovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/2019) je Občinski svet občine Šalovci na svoji 13. redni seji, dne 6. julija 2020 sprejel

 

SKLEP

O VIŠINI GROBNINE

 

1. člen

Grobnina za leto 2020 znaša z DDV-jem:

·   za otroški in žarni grob                                  13,50 EUR

·   enojni grob                                                    18,00 EUR

·   za dvojni grob                                                24,30 EUR

·   povečan grobni prostor                                   30,60 EUR

·   grobnica                                                        33,30 EUR.

 

2. člen

Grobnina se poravna v roku 30 dni po plačilnem nalogu na račun Občine Šalovci. Plačilne naloge izstavi občinski pristojni organ.

 

3. člen

Zbrana sredstva iz 1. člena tega sklepa se namensko uporabljajo za vzdrževanje  in urejanje pokopališč in mrliških vežic.

 

4. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2020.

 

Številka: 354-11/2020-1

Datum: 6. 7. 2020

 

 

Občina Šalovci

 

Iztok Fartek,  župan