New Page 2

 

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) in 8. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 41/95 in 33/97)

 

 

R A Z P I S U J E M

 

 

redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Tržič

 

 

1

 

 

Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Bistrica pri Tržiču, Brezje pri Tržiču, Jelendol, Kovor, Križe, Leše, Lom pod Storžičem, Podljubelj, Pristava, Ravne, Sebenje, Senično in Tržič-mesto bodo v nedeljo, 22. novembra 1998.

 

 

2

 

 

Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 9. oktober 1998.

 

 

3

 

 

Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija in volilne komisije krajevnih skupnosti.

 

 

 

Št. 008-03/98-02

Tržič, dne 2. septembra 1998.

Župan

Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.