New Page 1

Evidenca najemnih pogodb za poslovne stvabe in poslovne prostore

1. Naziv institucije:

Občina Mozirje
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Po Zakonu o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/ uprava lokalne skupnosti vodi evidenco najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore v lasti občine.

5. Pravne podlage: Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/ SOP 1974-04-0176
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): /
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Mozirje
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 4.10.1994
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Vršilec dolžnosti direktorja občinske uprave: mag. Ivo Glušič, e-pošta: ivo.glusic@mozirje.si