New Page 2

Številka:

0322-0001/2015-008

Občina:

Občina Lovrenc na Pohorju

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju

Predlagatelj:

Župan Občine Lovrenc na Pohorju

Zakonska podlaga:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/7-UPB2, s spremembami in dopolnitvami), 29. člen Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – UPB4, s spremembami in dopolnitvami) in 14. člen Statuta občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 13/11, 17/14)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Lovrenc na Pohorju

Datum:

15.9.2015

Priloge:

1

Vabilo na sejo:

8. redna seja Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju

Besedilo:

gradivo