New Page 2

 

Občinski svet občine Tržič je na podlagi 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 10. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Gorenjske, št. 3/87 in Uradni list RS, št. 76/97) ter 10. in 16. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99) na nadaljevanju 3. redne seje dne 14. 4. 1999 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1999

 

 

1

 

 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Tržič za leto 1999 znaša 0,176 SIT /m2.

 

 

2

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.

 

 

 

Št. 401-03/98-06

Tržič, dne 14. aprila 1999.

Župan

Občina Tržič

Pavel Rupar l. r.