New Page 2

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/2006) in 16. člena Statuta občine Nazarje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 3/06 in 14/06), je občinski svet občine Nazarje na 12. redni seji dne 28. 2. 2008 sprejel

ODLOK

o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Nazarje

1. člen

Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.

2. člen

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).

Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:

zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) in

mestne in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).

3. člen

Lokalne ceste so:

- ceste med naselji v občini Nazarje in ceste med naselji v občini Nazarje in med naselji v sosednjih občinah;

- ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.

4. člen

Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:

 

 

 

 

 

 

 

 

Preostala

Vrsta

Zap. št.

Cesta

Odsek

Začetek odseka

Potek

Konec odseka

Dolžina [m]

dolžina v sosednji občini [m]

pro­meta

1.

107090

107091

C R3 697

Bočna-Letošč-Volog

C R3 697

741

1.264 Gornji Grad

V

2.

267120

267121

O 267111

Trnovec-

Gorica-Lačja

vas

C R3 697

471

579

Rečica ob Savinji

V

3.

282010

282011

C R3 697

Smartno-Brdo-Zg.Pobrežje

O 267113

2.055

1.166 Rečica ob Savinji

V

4.

282020

282021

O 282071

Nazarje

O 282031

1.697

 

V

5.

282020

282022

O 282031

Kokarje

O 282041

1.847

 

V

6.

282020

282023

O 282041

Lačja vas

C R3 697

1.454

 

V

7.

282030

282031

O 282021

Zavodice-Creta

O 490123

5.057

 

V

8.

282040

282041

C R3 697

Govek-Kokarje

O 282023

442

 

V

9.

282050

282051

O 282021

Zlabor-Dobletina

C R3 697

1.302

 

V

10.

282060

282061

C R3 697

Sp.Kraše-Brdo

O 282011

2.538

 

V

11.

282070

282071

C R3 697

Nazarje-Dobrovlje

O 490121

1.110

4.685 Mozirje, 2.739 Braslovče

V

12.

282080

282081

C R3 697

Lesarska cesta

C R1 225

1.033

251

Rečica ob Savinji

V

13.

282120

282121

O 490113

Rovt-Spitalič

C R2 414

5.225

4.640 Kamnik

V

14.

282130

282131

C R1 225

Tovarna BSH-Prihova-Rečica

C 267100

1.876

20 Rečica ob Savinji

V

15.

490110

490113

O 490112

Lipa-Smartno

C R3 697

5.230

 

V

16.

490120

490122

O 282071

Dobrovlje-Creta

O 282031

761

6.570 Braslovče

V

17.

490120

490123

O 282031

Creta-Ropasija

O 992401

700

3.361 Vransko

V

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v občini Nazarje znaša 33.539m(33,539 km)

5. člen

Lokalne ceste v naseljih z uvedenih uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so: - Zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (LZ):

Zap. št.

Cesta

Odsek

Začetek odseka

Potek

Konec odseka

Dolžina [m]

Preostala dolžina v sosednji občini [m]

Vrsta prometa

1.

282090

282091

C R3 697

Dobletinska

O 282081

213

 

V

2.

282100

282101

C R3 697

Pod Slatino

O 282081

425

 

V

 

Skupna dolžina zbirnih mestnih in zbirnih krajevnih cest (LZ) v občini Nazarje znaša 638 m (0,638 km).

- Mestne in krajevne ceste (LK):

Zap. št.

Cesta

Odsek

Začetek odseka

Potek

Konec odseka

Dolžina [m]

Preostala dolžina v

sosednji občini [m]

Vrsta prometa

1.

282110

282111

O 282021

Samostanska pot

Z samostan

470

 

V

 

Skupna dolžina mestnih in krajevnih cest (LK) v občini Nazarje znaša 470 m (0,470 km).

6. člen

Javne poti (JP) v naseljih občine in med naselji so:

 

Zap.

 

 

Začetek

 

Konec

Dolžina

Preostala dolžina

Vrsta

 

št.

Cesta

Odsek

odseka

Potek

odseka

[m]

v sosednji občini [m]

prometa

 

1.

767270

767271

C 267610

Loke-Nazarje

0 282071

435

1.760 Mozirje

V

 

2.

767440

767441

C 267110

Spodnje Pobrežje

Z HŠ 22d

490

1.029 Rečica ob Savinji

V

 

3.

782010

782011

O 282021

Zavodice:Kos-Vrhovnik

Z HŠ 5

1.310

 

V

 

4.

782010

782012

0 782011

Rondo Zavodice-Rupreth

O 782021

656

 

v

 

5.

782020

782021

O 282021

Zavodice:Dolinšek

Z HŠ 14

1.276

 

v

 

6.

782030

782031

0 282051

Žlabor-Krajnik

O 282022

1.199

 

v

 

7.

782040

782041

C R3 697

Dobletina-Hren-Krigl

Z HŠ 10a

445

 

v

 

8.

782040

782042

C R3 697

Praznik-Birš

Z HŠ 14

122

 

v

 

9.

782050

782051

0 282051

Žlabor-Trenkl-Bark

Z HŠ 17

643

 

v

 

10.

782070

782071

C R1 225

Obrtniška

Z HŠ 23

285

 

v

 

11.

782070

782072

0 282071

Ob Savinji 10

Z HŠ 10

155

 

v

 

12.

782070

782073

0 282071

Povezava Samostanska

O 282111

160

 

v

 

13.

782080

782081

0 282071

Šinkar

Z HŠ 3

265

 

v

 

14.

782090

782091

0 282071

Bloki-Zadrečka 11

Z HŠ 11

240

 

v

 

15.

782100

782101

C R3 697

Bloki-Zadrečka 19

Z HŠ 19

165

 

v

 

16.

782100

782102

0 782101

Bloki-Zadrečka 21

Z HŠ 21

62

 

v

 

17.

782100

782103

C R3 697

Bloki-Zadrečka 25

Z HŠ 25

77

 

v

 

18.

782100

782104

C R3 697

Bloki-Zadrečka 29

Z HŠ 29

40

 

v

 

19.

782100

782105

C R3 697

Bloki-Zadrečka 31

Z HŠ 31

59

 

v

 

20.

782100

782106

C R3 697

Bloki-Zadrečka 33

Z HŠ 33

49

 

v

 

21.

782110

782111

C R3 697

Zdravstveni dom

Z Zdr.dom

130

 

v

 

22.

782120

782121

0 282081

Cvetlična ulica

0 282091

238

 

v

 

23.

782120

782122

O 782121

Cvetlična-Lesarska

0 282081

100

 

v

 

24.

782120

782123

0 282081

Glin tovarna

C R3 697

470

 

v

 

25.

782130

782131

0 282101

Tominškova ulica

O 782141

208

 

v

 

26.

782140

782141

0 282101

Tratnikova-Vrtnarska

0 282091

327

 

v

 

27.

782140

782142

0 282091

Pešpot Dobletinska cesta

0 282101

200

 

p

 

28.

782140

782143

0 782141

Vrtnarska

0 282101

64

 

v

 

29.

782150

782151

C R3 697

Črpališče-Cajner

Z HŠ 19

376

 

v

 

30.

782160

782161

C R3 697

Pusto Polje-vas

O 782151

152

 

v

 

31.

782170

782171

C R3 697

Pusto Polje-Kočar

Z HŠ 27

579

 

v

 

32.

782180

782181

C R3 697

Pusto Polje-Potok-vodohram

Z HŠ 13

1.830

 

v

 

33.

782190

782191

O 782201

Potok-Prodnik-Vrbin

O 282023

874

 

v

 

34.

782200

782201

O 782181

Potok-po vasi

O 282023

574

 

v

 

35.

782200

782202

0 782201

Šestir-Srnak

O 282023

150

 

V

36.

782210

782211

0 282022

Kokarje-Venek

Z HŠ 20

145

 

V

37.

782220

782221

0 282022

Kokarje-cerkev

Z cerkev

255

 

V

38.

782230

782231

O 282023

Kokarie-Laze

Z iarišče

527

 

V

39.

782240

782241

0 282041

Kokarje-Mrazov Ivan

O 782031

1.305

 

V

40.

782250

782251

0 267121

Na Gorico-cerkev

Z cerkev

160

 

V

41.

782260

782261

C R3 697

Hotel Natura-Sečnik

Z HŠ 23

1.400

 

V

42.

782260

782262

C R3 697

Odcep Ribezi

Z HS 5

100

 

V

43.

782270

782271

C R3 697

Sp.Kraše-Zagožen

Z HS 3

205

 

V

44.

782280

782281

0 282061

Sp.Kraše-Mavher

Z HŠ 9

621

 

V

45.

782280

782282

0 282061

Sp.Kraše-Deleja

Z HŠ 21

390

 

V

46.

782280

782283

0 282061

Sp.Kraše-Puklavec

Z HŠ 20

68

 

V

47.

782290

782291

0 282061

Sp.Kraše-Anzi

Z HŠ 70

705

 

V

48.

782300

782301

0 282061

Sp.Kraše-Vrtačnik

Z HŠ 41

634

 

V

49.

782310

782311

0 282011

Šmartno-Šutna

Z HŠ 83

307

 

V

50.

782320

782321

0 282011

Smartno-Lever

Z HŠ 55

230

 

v

51.

782330

782331

C R3 697

Šmartno-Jelšnik

Z HŠ 15

203

 

V

52.

782330

782332

C R3 697

ZKZ-Lever

Z HŠ 90

113

 

V

53.

782330

782333

C R3 697

Zq.Kraše-Tevž, Komar

C R3 697

133

 

v

54

78?340

78?341

C R3 697

Šmartnn-lrmančnik

7 HŠ 38

?10

 

v

55.

782350

782351

0490113

Šmartno-Polajžar

Z HŠ 45

539

 

v

56.

782350

782352

0490113

Odcep Račnek

Z iarišče

138

 

v

57.

782360

782361

C R3 697

Šmartno

C R3 697

439

 

v

58.

782370

782371

C R3 697

Volog-Mali Rovt

Z HŠ 26

1.470

 

v

59.

782370

782372

0 782371

Cajner-Pikl

Z HŠ 15

115

 

v

60.

782370

782373

0 782371

Podgoršek-Zagožen

O 107091

365

 

v

61.

782380

782381

0107091

Volog-Letošč

Z HS 22

277

 

v

62.

782390

782391

C R3 697

VVZ-sportna dvorana

Z S.D.

210

 

v

63.

782390

782392

C R3 697

Dovoz stara šola

Z HS 35

53

 

v

64.

782400

782401

C R3 697

Dobletina-vas

O 282051

175

 

v

65.

782410

782411

O 282131

Pnhova-Prepadnik

C R1 225

369

 

v

66.

782420

782421

0 282131

Prihova-Vratnik

0 282131

577

 

v

67.

782430

782431

C R1 225

Jurak-R1 225

C R1 225

256

 

v

68.

782440

782441

C R1 225

R1 225-GG Transport

Z HŠ 42

128

 

v

69.

782450

782451

0 782351

Smartno-vodovod

Z HS 44

416

 

v

70.

782460

782461

0 282011

Brdo-Pintar

Z HS 14

410

 

v

71.

782470

782471

0 282061

Sp.Krase-Zehel

Z HS 38

272

 

v

72.

782470

782472

0 282061

Sp.Kraše-Gornek

Z HŠ 28

100

 

v

73.

782470

782473

0 282061

Sp.Kraše-Felician

Z HŠ 43

110

 

v

74.

782480

782481

C R1 225

R1 225-Vajdi

0 282131

209

 

v

75.

782490

782491

0490113

Grabnar-Brčun

Z HŠ 21

981

 

v

76.

782500

782501

0490113

Odcep Štrukelj

Z HS 8

160

 

v

77.

782500

782502

0490113

Odcep Droka

Z HŠ 5

185

 

v

78.

782500

782503

0490113

Odcep Podlipnik

Z HŠ 12

125

 

v

79.

782510

782511

0 282121

Odcep Laznik

Z HŠ 20

300

 

v

80.

782510

782512

0 282121

Bela-Pikl

Z HŠ 14

309

 

v

                     

 

Skupna dolžina javnih poti (JP) v občini Nazarje znaša 30.804 m (30,804 km).

7. člen

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/1997) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2008, z dne 24.01.2008.

8. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Nazarje (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št. 7/1998) in njegove dopolnitve (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 6/1999, št. 1/2000, št. 3/2005 in št. 10/2005) .

9. člen

 Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu zgornjesavinjskih občin.

 

Številka: 032-0001/2006-2008-12

Datum: 28. februar 2008

ŽUPAN OBČINE NAZARJE

Ivan PURNAT, l.r.