New Page 2

Številka:

354-0008/2019

Občina:

Občina Prevalje

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Prevalje

Predlagatelj:

Župan Občine Prevalje

Zakonska podlaga:

109. in 132. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in ) in 17. člen Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/2015)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Prevalje

Datum:

10.4.2019

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

4. redna seja Občinskega sveta Občine Prevalje

Besedilo:

gradivo