New Page 2

Št. 330-19/2014 O401

 Ob-2800/17

 

Občina Krško objavlja 14. 8. 2017 Javni razpis za sofinanciranje inovativnih programov in prireditev na Tržnici Videm za leto 2017. Vse podrobnosti o razpisu so skupaj z razpisno dokumentacijo dostopne na spletni strani Občine Krško www.krsko.si v sklopu JAVNI RAZPISI. Rok za vložitev vlog: 4. 9. 2017.

 

Občina Krško