New Page 2

Številka:

032-9/2020-1

Občina:

Občina Šalovci

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Šalovci

Predlagatelj:

Župan Občine Šalovci

Zakonska podlaga:

33. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. l 1/2011-UPB4, 14/2013 popr., 101/2013 in 13/2018/) in 97. člen Poslovnika občinskega sveta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 20/2007)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Šalovci

Datum:

18.03.2020

Priloge:

1, 2, 3

Vabilo na sejo:

4. dopisna seja občinskega sveta občine Šalovci

Besedilo:

gradivo