New Page 2

Številka:

67102-01/2019-3

Občina:

Občina Komen

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Komen

Predlagatelj:

Župan Občine Komen

Zakonska podlaga:

13. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji  za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in 16. člen Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14 in 39/16)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Komen

Datum:

31.1.2019

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

3. redna seja Občinskega sveta Občine Komen

Besedilo:

gradivo