New Page 1

P O R O Č I L O

o izidu volitev v Občini Kanal ob Soči na rednih volitvah 10. oktobra 2010 in 24. oktobra 2010

Občinska volilna komisija se je sestala dne 25. 10. 2010 na sedežu Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal in ugotovila izid glasovanja za volitve župana Občine Kanal ob Soči z dne 24. 10. 2010.

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bilo v volilnem imeniku za volitve župana Občine Kanal ob Soči vpisanih 5026 volivcev. Od teh jih je glasovalo 2837 (s potrdilom upravne enote ni glasoval nihče) in to vključno na predčasnih volitvah, na dan glasovanja 24. 10. 2010 in po pošti. Neveljavnih glasovnic je bilo 13, po pošti je glasovalo 17 volivcev, na predčasnem glasovanju pa je glasovalo 54 volivcev. Procent udeležbe v občini je znašal 56,45%.

Posamezna kandidata za župana Občine Kanal ob Soči sta prejela naslednje število glasov:

1. ANDREJ MAFFI 1419 glasov oziroma 50,25%,

2. DAVID VALENTINČIČ 1405 glasov oziroma 49,75%.

Za župana Občine Kanal ob Soči je bil izvoljen Andrej Maffi, roj. 4. 3. 1961, stanujoč Močila 7, Močila.

Občinska volilna komisija se je sestala dne 11. in 13. 10. 2010 na sedežu Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal in ugotovila izid glasovanja za volitve članov Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči in članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kanal ob Soči z dne 10. 10. 2010.

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bilo v volilne imenike za volitve članov Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči vpisanih 5035 volivcev, od katerih je glasovalo 3013 volivcev; s potrdilom upravne enote ni glasoval nihče. Procent udeležbe v občini je znašal 59,84%. Od tega je po pošti glasovalo 18 volivcev, na predčasnem glasovanju pa je glasovalo 24 volivcev. Neveljavnih je bilo 125 glasovnic.

Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Kanal ob Soči dobile naslednje število glasov:

+-------+----------+------------+-------------------------------+

|GLASOV |% GLASOV  |ŠTEVILO     |IME LISTE                      |

|       |          |MANDATOV    |                               |

+-------+----------+------------+-------------------------------+

|113    |3,91%     |0           |ZZP – ZVEZA ZA PRIMORSKO       |

+-------+----------+------------+-------------------------------+

|596    | 20,64%   |4           |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA|

+-------+----------+------------+-------------------------------+

|151    | 5,23%    |1           |ZARES – NOVA POLITIKA          |

+-------+----------+------------+-------------------------------+

|353    |12,22%    |2           |SDS-SLOVENSKA DEMOKRATSKA      |

|       |          |            |STRANKA                        |

+-------+----------+------------+-------------------------------+

|24     | 0,83%    |0           |ANDREJ VUGA IN SKUPINA VOLIVCEV|

+-------+----------+------------+-------------------------------+

|348    |12,05%    |2           |LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA    |

|       |          |            |SLOVENIJE                      |

+-------+----------+------------+-------------------------------+

|303    | 10,49%   |2           |NSI – NOVA SLOVENIJA –         |

|       |          |            |KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA      |

+-------+----------+------------+-------------------------------+

|463    | 16,03%   |3           |SD – SOCIALNI DEMOKRATI        |

+-------+----------+------------+-------------------------------+

|537    |18,59%    |3           |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA   |

|       |          |            |UPOKOJENCEV SLOVENIJE          |

+-------+----------+------------+-------------------------------+

|2888   |SKUPAJ    |            |                               |

+-------+----------+------------+-------------------------------+

Upoštevaje določila členov 13., 15., 16., 17. in 18. člena ZLV, ki urejajo proporcionalni sistem glasovanja ter z upoštevanjem oddanih preferenčnih glasov so bili v Občinski svet Občine Kanal ob Soči izvoljeni sledeči kandidati:

+-------------------------------+---------+---------------------+

|Ime liste                      | Volilna |Izvoljen je (ime,    |

|                               |  enota  |priimek, roj.,       |

|                               |         |prebivališče)        |

+-------------------------------+---------+---------------------+

|SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |   01    |BRUNO KONCUT, roj.   |

|                               |         |31. 3. 1969 naslov:  |

|                               |         |Vojkova ulica 31B,   |

|                               |         |Plave                |

+-------------------------------+---------+---------------------+

|ZARES – NOVA POLITIKA          |   01    |HASIB BRDAR, roj. 27.|

|                               |         |6. 1962 naslov: Ulica|

|                               |         |talcev 12, Deskle    |

+-------------------------------+---------+---------------------+

|LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA      |   01    |KLEMEN STANIČ, roj.  |

|SLOVENIJE                      |         |17. 11. 1962 naslov: |

|                               |         |Gorenje Polje 31,    |

|                               |         |Gorenje Polje        |

+-------------------------------+---------+---------------------+

|SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA –|   01    |MARKO MAFFI, roj. 1. |

|SDS                            |         |2. 1968 naslov:      |

|                               |         |Gorenje Polje 24,    |

|                               |         |Gorenje Polje        |

+-------------------------------+---------+---------------------+

|SOCIALNI DEMOKRATI             |   01    |MIRA BANDELJ, roj. 5.|

|                               |         |9. 1970 naslov:      |

|                               |         |Ložice 5, Ložice     |

+-------------------------------+---------+---------------------+

|DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA   |   01    |VANDA COLJA, roj. 15.|

|UPOKOJENCEV SLOVENIJE          |         |7. 1953 naslov: Ulica|

|                               |         |Črnce 3, Deskle      |

+-------------------------------+---------+---------------------+

|SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |   02    |FRANCE PIRIH, roj.   |

|                               |         |22. 5. 1972 naslov:  |

|                               |         |Bodrež 2, Bodrež     |

+-------------------------------+---------+---------------------+

|SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |   02    |IVAN KRIŽNIČ, roj.   |

|                               |         |23. 8. 1961 naslov:  |

|                               |         |Krstenica 5,         |

|                               |         |Krstenica            |

+-------------------------------+---------+---------------------+

|LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA      |   02    |ANDRAŽ GREGORČIČ,    |

|SLOVENIJE                      |         |roj. 26. 6. 1990     |

|                               |         |naslov: Grajska cesta|

|                               |         |45, Kanal            |

+-------------------------------+---------+---------------------+

|N.Si NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA  |   02    |SLAVKO JEREB, roj. 9.|

|LJUDSKA STRANKA                |         |4. 1952 naslov:      |

|                               |         |Čolnica 8, Čolnica   |

+-------------------------------+---------+---------------------+

|SOCIALNI DEMOKRATI             |   02    |MILENKA PAVLIN, roj. |

|                               |         |22. 8. 1950 naslov:  |

|                               |         |Partizanska ulica 5, |

|                               |         |Kanal                |

+-------------------------------+---------+---------------------+

|DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA   |   02    |MARKO BUCIK, roj. 10.|

|UPOKOJENCEV SLOVENIJE          |         |3. 1961 naslov:      |

|                               |         |Bodrež 4, Bodrež     |

+-------------------------------+---------+---------------------+

|SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |   03    |BRUNO COLAVINI, roj. |

|                               |         |21. 6. 1955 naslov:  |

|                               |         |Kal nad Kanalom 135, |

|                               |         |Kal nad Kanalom      |

+-------------------------------+---------+---------------------+

|SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA –|   03    |JOŽE VALENTINČIČ,    |

|SDS                            |         |roj. 7. 3. 1957      |

|                               |         |naslov: Lig 24, Lig  |

+-------------------------------+---------+---------------------+

|N.Si NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA  |   03    |IVAN HUMAR, roj. 25. |

|LJUDSKA STRANKA                |         |6. 1957 naslov:      |

|                               |         |Seniški Breg 21,     |

|                               |         |Seniški Breg         |

+-------------------------------+---------+---------------------+

|SOCIALNI DEMOKRATI             |   03    |VILJEM URBANČIČ, roj.|

|                               |         |1. 4. 1968 naslov:   |

|                               |         |Ukanje 5, Ukanje     |

+-------------------------------+---------+---------------------+

|DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA   |   03    |JOŽEF LEVPUŠČEK, roj.|

|UPOKOJENCEV SLOVENIJE          |         |17. 3. 1949 naslov:  |

|                               |         |Avče 47C, Avče       |

+-------------------------------+---------+---------------------+

V svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kanal ob Soči so bili izvoljeni:

I. KS ANHOVO - DESKLE:

Volilna enota št. 1:

1. KLARA MEDVEŠČEK, roj. 7. 8. 1956, Anhovo 75, Anhovo

Volilna enota št. 2:

1. KLEMEN STANIČ, roj. 17. 11. 1962, Gorenje Polje 31, Gorenje Polje

Volilna enota št. 3:

1. ALENKA MAVRIČ ČEFARIN, roj. 27. 3. 1973, Ložice 84, Ložice

Volilna enota št. 4:

1. MARTINA KOBAL, roj. 13. 2. 1976, Vojkova ulica 1, Plave

Volilna enota št. 5:

1. VILMA NININ, roj. 19. 4. 1967, Prilesje pri Plavah 9, Prilesje pri Plavah

Volilna enota št. 6:

1. RAJKO BREZIGAR, roj. 1. 5. 1957, Globno 16, Deskle

Volilna enota št. 7:

1. RAJKO BREŠČAK, roj. 6. 1. 1955, Paljevo 6, Paljevo

Volilna enota št. 8:

1. METKO GOLJEVŠČEK, roj. 1. 3. 1951, Gregorčičeva ulica 40, Deskle

2. PETRA DRNOVŠČEK, roj. 1. 3. 1975, Gregorčičeva ulica 22A, Deskle

Volilna enota št. 9:

1. JOŽE VALENTINČIČ, roj. 16. 2. 1956, Bevkova ulica 59, Deskle

Volilna enota št. 10:

1. EDI KONJEDIC, roj. 7. 9. 1956, Rodež 6, Deskle.

II. KS AVČE:

Volilna enota št. 1:

1. ALBERT JAKOPIČ, roj. 2. 3. 1968, Avče 16, Avče

2. JOŽEF GORJUP, roj. 23. 2. 1956, Avče 35, Avče

3. LJUBOMIRA BOLTAR, roj. 1. 11. 1951, Avče 23, Avče

4. GREGOR LANGO, roj. 30. 4. 1983, Avče 93, Avče

5. MIHA JAKOPIČ, roj. 2. 10. 1984, Avče 47/B, Avče

6. MIRA HVALICA, roj. 23. 1. 1948, Avče 34/A, Avče

7. TATJANA ŽABAR, roj. 8. 6. 1976, Avče 86, Avče.

III. KS KAL NAD KANALOM:

Volilna enota št. 1:

1. BRUNO COLAVINI, roj. 21. 6. 1955, Kal nad Kanalom 135, Kal nad Kanalom

2. ROBERT LIPIČAR, roj. 14. 5. 1960, Kal nad Kanalom 151, Kal nad Kanalom

3. ANTON LEVPUŠČEK, roj. 23. 5. 1968, Kal nad Kanalom 146/a, Kal nad Kanalom

Volilna enota št. 2:

1. STANISLAV KOFOL, roj. 11. 11. 1938, Kal nad Kanalom 171, Kal nad Kanalom

Volilna enota št. 3:

1. PETRA PIRIH KODELJA, roj. 4. 10. 1979, Kal nad Kanalom 73, Kal nad Kanalom

Volilna enota št. 4:

1. MIRO RIJAVEC, roj. 21. 5. 1957, Kal nad Kanalom 55b, Kal nad Kanalom

2. AGATA VIDMAR, roj. 3. 10. 1975, Kal nad Kanalom 58/A, Kal nad Kanalom

Volilna enota št. 5:

1. DAVID IPAVEC, roj. 8. 1. 1975, Kal nad Kanalom 28, Kal nad Kanalom

Volilna enota št. 6:

1. RADOVAN KONJEDIC, roj. 14. 1. 1951, Kal nad Kanalom 12, Kal nad Kanalom

Volilna enota št. 7:

1. VOJKO LIPIČAR, roj. 13. 5. 1954, Kal nad Kanalom 78, Kal nad Kanalom

Volilna enota št. 8:

1. KAROL LIPIČAR, roj. 13. 4. 1954, Kal nad Kanalom 109, Kal nad Kanalom.

IV. KS KAMBREŠKO

Volilna enota št. 1:

1. NEVA PETERNEL, roj. 5. 2. 1953, Kambreško 3, Kambreško

2. ZVONKO PIRIH, roj. 15. 3. 1956, Kambreško 21, Kambreško

3. ZDENKO BERNIK, roj. 3. 7. 1959, Kambreško 13, Kambreško

Volilna enota št. 2:

1. DENIS HVALICA, roj. 10. 3. 1976, Srednje 11, Kambreško

2. TINA GERBEC, roj. 4. 4. 1979, Srednje 2, Kambreško

Volilna enota št. 3:

1. ANTON KLEMENČIČ, roj. 14. 1. 1948, Avško 8, Kambreško

Volilna enota št. 4:

1. ANTON MELINK, roj. 15. 4. 1970, Humarji 1, Kambreško.

V. KS KANAL

Volilna enota št. 1a:

1. VINKO KOLMANČIČ, roj. 24. 4. 1957, Grajska cesta 42, Kanal

2. BRANKO ŽNIDARČIČ, roj.28. 2. 1948, Trg svobode 12, Kanal

3. BORIS JAKONČIČ, roj. 15. 11. 1945, Gregorčičeva ulica 15, Kanal

Volilna enota št. 1b:

1. VALENTINA DUGAR, roj. 13. 5. 1967, Gradnikova ulica 18, Kanal

2. IVO KODERMAC, roj. 20. 1. 1950, Gradnikova ulica 24, Kanal

3. BORIS ČUFER, roj. 25. 3. 1966, Gradnikova ulica 12, Kanal

Volilna enota št. 2:

1. ALEKSANDER GRM, roj. 24. 12. 1972, Ajba 22, Ajba

Volilna enota št. 3:

1. STOJAN LAZAR, roj. 25. 1. 1958, Čolnica 7, Čolnica

Volilna enota št. 4:

1. ANDI SIMČIČ, roj. 25. 9. 1988, Gorenja vas 26, Gorenja vas

Volilna enota št. 5:

1. IVAN KRIŽNIČ, roj. 23.08..1961, Krstenica 5, Krstenica

Volilna enota št. 6:

1. RADENKO SIMIĆ, roj. 12. 11. 1958, Morsko 1, Kanal

Volilna enota št. 7:

1. IVAN POŽAR, roj. 27. 11. 1957, Kanalski vrh 15, Kanalski vrh

Volilna enota št. 8:

1. MARKO BUCIK, roj. 10. 3. 1961, Bodrež 4, Kanal.

VI. KS LIG

Volilna enota št. 1:

1. LIDIJA JERONČIČ, roj. 9. 9. 1953, Lig 34, Lig

2. BOGDAN MARKIČ, roj. 4. 5. 1959, Lig 15, Lig

3. DUŠAN ŽNIDARČIČ, roj. 10. 9. 1972, Lig 32, Lig

Volilna enota št. 2:

1. MATEJ VELIŠČEK, roj. 31. 7. 1974, Kostanjevica 23, Lig

2. ZDENKA JERONČIČ, roj. 11. 12. 1964, Kostanjevica 12, Lig

Volilna enota št. 3:

1. NIKO LOVIŠČEK, roj. 11. 12. 1984, Lovišče 3, Lig

2. URŠKA HUMAR BAJT, roj. 8. 6. 1982, Britof 2, Ukanje

Volilna enota št. 4:

1. FRANC URBANČIČ, roj. 14. 4. 1940, Ukanje 5, Ukanje

2. ZORAN ŽNIDARČIČ, roj. 19. 5. 1952, Markiči 10, Ukanje.

VII. KS LEVPA

Volilna enota št. 1:

1. ALEKSANDER SKRT, roj. 30. 8. 1967, Levpa 3, Levpa

2. ROBERT HUMAR, roj. 11. 7. 1969, Levpa 42, Levpa

3. EKTOR SKRT, roj. 30. 6. 1955, Levpa 34, Levpa

Volilna enota št. 2:

1. ALEKSANDER ŠTRUKELJ, roj. 21. 9. 1971, Levpa 92, Levpa

2. MATEJA BREZAVŠČEK, roj. 5. 8. 1979, Levpa 70, Levpa

Volilna enota št. 3:

1. EVGEN JUG, roj. 4. 7. 1965, Seniški Breg 23a, Seniški Breg

2. ALBIN LEVPUŠČEK, roj. 10. 9. 1954, Seniški Breg 3, Seniški Breg

3. MARIJA MAVRI, roj. 8. 3. 1947, Seniški Breg 27, Seniški Breg.

VIII. KS ROČINJ - DOBLAR

Volilna enota št. 1:

1. DAMIJAN FON, roj. 2. 4. 1969, Ročinj 18, Ročinj

2. BOJAN MALNIČ, roj. 11. 7. 1979, Ročinj 4, Ročinj

3. MOJCA DUGAR, roj. 13. 1. 1979, Ročinj 47, Ročinj

Volilna enota št. 2:

1. SIMON PRINČIČ, roj. 16. 4. 1976, Ročinj 111, Ročinj

2. BORUT MUGERLI, roj. 24. 4. 1973, Ročinj 126, Ročinj

3. PRIMOŽ KOREN, roj. 28. 11. 1976, Ročinj 71E, Ročinj

Volilna enota št. 3:

1. BOŠTJAN GERBEC, roj. 18. 9. 1981, Doblar 1, Doblar

2. VLADIMIR MOČILNIK, roj. 11. 5. 1980, Doblar 18A, Doblar

3. DIMITRIJ DROLE, roj. 8. 7. 1974, Doblar 6, Doblar.

Št. 041-0017/2010

Kanal, dne 25. oktobra 2010

Občinska volilna komisija

Predsednica

Zdenka Gustinčič l.r.