POROČILO
 
 
občinske volilne komisije Občine Rače_Fram o rezultatih glasovanja za člane sveta KS Rače na lokalnih volitvah dne 10. novembra 2002 in ponovnih volitvah (za naselje Podova) dne 1. decembra 2002
 
Poročilo zajema delo Občinske volilne komisije na lokalnih volitvah za člane sveta KS Rače Rače_Fram v nedeljo, 10. novembra 2002 in 1. decembra 2002.
 
I.
 
Na lokalnih volitvah dne 10. novembra in 1. decembra 2002 je imelo pravico glasovati 2716 volivcev, ki so vpisani v volilni imenik.
 
II.
 
Glasovalo je 1930 volivcev, kar pomeni, da je bila udeležba 71,06 %.
 
III.
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
 
VOLILNA ENOTA 1
1. RENATA KANCLER 131 glasov
 
VOLILNA ENOTA 2
1. JELKA ZUPANIČ 59 glasov
 
VOLILNA ENOTA 3
 1. DUŠAN PREDIKAKA 69 glasov
 
 
 1. ANTON GOLJAT 83 glasov
 
VOLILNA ENOTA 4
1. VLADIMIR PREDIKAKA 147 glasov
 
VOLILNA ENOTA 5
 1. FRANC ŠALAMUN 310 glasov
 
 
 1. MATJAŽ PLEČKO 307 glasov
 
 
 1. ŠTEFAN STRMŠEK 98 glasov
 
 
 1. SEBASTIJAN SORŠAK 106 glasov
 
 
 1. JANEZ GRANDA 145 glasov
 
 
 1. ROBERT ŠTEBIH 87 glasov
 
VOLILNA ENOTA 6
 1. TINA ŠVAGAN 115 glasov
 
 
 1. MARJAN HERCOG 283 glasov
 
 
 1. VLADIMIR GOLAVŠEK 142 glasov
 
 
 1. FRIDO KRNEŽA 75 glasov
 
 
 1. VLADIMIR MORAVS 172 glasov
 
 
 1. MIRKO PLANINŠEK 177 glasov
 
IV.
 
Za člane sveta KS Rače je bilo izvoljenih naslednjih 8 kandidatov:
 
 
 1. RENATA KANCLER, roj. 24. 9. 1957, Sp. Gorica 3
 
 
 1. JELKA ZUPANIČ, roj. 20. 8. 1959, Zg. Gorica 6
 
 
 1. ANTON GOLJAT, roj. 1. 2. 1953, Podova 37
 
 
 1. VLADIMIR PREDIKAKA, roj. 10. 5. 1952, Brezula 9
 
 
 1. FRANC ŠALAMUN, roj. 1. 11. 1952, Mariborska c. 8
 
 
 1. MATJAŽ PLEČKO, roj. 12. 2. 1966, Grajski trg 11
 
 
 1. MARJAN HERCOG, roj. 21. 4. 1951, Gortanova ul. 6
 
 
 1. MIRKO PLANINŠEK, roj. 26. 8. 1948, Gozdna ul. 5
 
 
Predsednik občinske volilne komisije
 
 
Marjan Glavar, s. r.
 
 
Člani občinske volilne komisije
 
 
Anton Jarc, s. r.
 
 
Renata Petek, s. r.
 
 
Anka Vindiš, s. r.
 
 
Številka: 006-01/31-2002
 
 
Datum: 2. december 2002