New Page 1

Evidenca o zdravstvenih pregledih pred zaposlitvijo in preventivnih zdravstvenih pregledih

1. Naziv institucije:

Občina Loški Potok
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca o zdravstvenih pregledih pred zaposlitvijo in preventivnih zdravstvenih pregledih
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine: Zaposleni delavci občine, kandidati za zaposlitev na občini.
5. Pravne podlage:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ SOP 2011-01-2039

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): zdravje pri delu, varstvo pri delu
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Loški Potok
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Dostop do podatkov imajo le zaposleni uslužbenci.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:

Ni omejitev

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: obcina@loski-potok.si
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 3.12.2011
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Letno
15. Oblika zapisa: xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba:

Direktor občinske uprave: Viljem Vesel, e-pošta: viljem.vesel@loski-potok.si