New Page 2

V skladu z  90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l.RS, št.94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08 – ZLV – H, 83/12) objavlja Občinska volilna komisija Občine Vitanje

 

POROČILO

O IZIDU REDNIH VOLITEV ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE VITANJE.

 

Občinska volilna komisija občine Vitanje je dne 19. oktobra 2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izidov glasovanja za občinski svet na volitvah 5. oktobra 2014 in ponovnih volitvah v VE 3 19. oktobra 2014  ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za občinski svet občine Vitanje:

 

I.

V volilni imenik Občine Vitanje je bilo vpisanih 1886 volivcev. Po splošnem volilnem imeniku je glasovalo 1101 volivcev, od tega 0 s potrdili, 10 predčasno in 1 po pošti.

 

II.

Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih skupaj 1101 glasovnic, od tega je bilo 22 glasovnic neveljavnih  in 1079 veljavnih.

 

III.

VOLILNA ENOTA 1

(Voli se tri člane)

V volilni imenik vpisanih 553 volivcev. Po volilnem imeniku glasovalo 306 volivcev, s potrdili 0.

Oddane glasovnice: 306    Neveljavne: 7    Veljavne: 299

        Priimek            Ime                  Število glasov               Odstotek glasov

1          Plankl               Stanko             167                              25,50%

2          Kovše               Mateja            143                              21,83%

3          Fijavž               Dejan              130                              19,85%

4          Jakop               Vili                   87                               13,28%

5          Petaci               Viljem              128                              19,54%

Skupaj veljavnih glasov:                        655                              100,00%         

 

VOLILNA ENOTA 2

(Voli se dva člana)

V volilni imenik vpisanih 325 volivcev. Po volilnem imeniku glasovalo 200 volivcev, s potrdili 0.

Oddane glasovnice: 200           Neveljavne:      5          Veljavne:195

 

        Priimek             Ime              Število glasov               Odstotek glasov

1          Lamot              Gustimir           70                                23,89%

2          Poklič               Andrej              89                                30,38%

3          Krajnc              Stanislav          56                                19,11%

4          Kitek                Slavko              78¸                              26,62%

Skupaj veljavnih glasov:                        293                               100,00%         

 

VOLILNA ENOTA 3

(Voli se dva člana)

V volilni imenik vpisanih 410 volivcev. Po volilnem imeniku glasovalo 200 volivcev, s potrdili 0.

Oddane glasovnice: 200           Neveljavne: 0  Veljavne: 200

 

        Priimek             Ime              Število glasov               Odstotek glasov

1          Grm                 Anton              17                                5,61%

2          Plankl               Zdenko             52                                17,16%

3          Kričaj               Janez               69                                22,77%

4          Korošec            Marjan             32                                10,56%

5          Golenač            Simon              105                               34,65%

6          Brodej              Janislav            28                                 9,24%

Skupaj veljavnih glasov:                            303                               100,00%

 

VOLILNA ENOTA 4

(Voli se enega člana)

V volilni imenik vpisanih 153 volivcev. Po volilnem imeniku glasovalo 107 volivcev, s potrdili 0.

Oddane glasovnice: 107           Neveljavne:      0          Veljavne:         107

                          

        Priimek             Ime              Število glasov               Odstotek glasov

1          Hrovat             Milan                59                                55,14%

2          Rošer               Anton               4                                  3,74%

2          Laznik              Ignac               44                                41,12%

Skupaj veljavnih glasov:                        107                              100,00%

 

VOLILNA ENOTA 5           

(Voli se enega člana)

V volilni imenik vpisanih 142 volivcev. Po volilnem imeniku glasovalo 77 volivcev, s potrdili 0.

Oddane glasovnice:      77        Neveljavne:      8          Veljavne:         69

 

        Priimek             Ime            Število glasov               Odstotek glasov

1          Brodej              Jože               69                                100,00%

Skupaj veljavnih glasov :                       69                                100,00%

 

VOLILNA ENOTA 6

(Voli se enega člana)

V volilni imenik vpisanih 165 volivcev. Po volilnem imeniku glasovalo 93 volivcev, s potrdili 0.

Oddane glasovnice:      93        Neveljavne:      1          Veljavne:         92

 

        Priimek             Ime              Število glasov              Odstotek glasov

1          Slatinek            Anton               39                                42,39%

2          Ošlak               Andrej              53                                57,61%

Skupaj veljavnih glasov:                         92                                100,00%

 

VOLILNA ENOTA 7

 (Voli se enega člana)

V volilni imenik vpisanih 148 volivcev. Po volilnem imeniku glasovalo 118 volivcev, s potrdili 0.

Oddane glasovnice: 118           Neveljavne:      1          Veljavne: 117

 

        Priimek             Ime              Število glasov            Odstotek glasov

1          Kričaj               Roman               58                           49,57%

2          Pesjak              Rudolf                59                           50,43%

Skupaj veljavnih glasov:                          117                         100,00%

           

IV.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l.RS, št.94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 in 83/12) so bili izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov v posameznih volilnih enotah, in sicer v 1. volilni enoti 3 (trije), v 2. in 3. volilni enoti po 2 (dva) in v volilnih enotah od 4 do 7 po 1 (en) kandidat.

Člani Občinskega sveta Občine Vitanje, izvoljeni na lokalnih volitvah 2014, so:   

1.   STANKO PLANKL, roj.: 18.10.1962, naslov:  Konjiška cesta 15, Vitanje

2.   MATEJA KOVŠE, roj.: 17.4.1973, naslov: Doliška cesta 10, Vitanje

3.   DEJAN FIJAVŽ, roj.: 15.9.1988, naslov: Doliška cesta 7, Vitanje

4.   ANDREJ POKLIČ, roj.: 9.10.1967, naslov: Na gmajni 10, Vitanje

5.   SLAVKO KITEK, roj.: 1.11.1961, naslov: Kovaška cesta 3, Vitanje

6.   SIMON GOLENAČ, roj.: 15.8.1988, naslov:  Ljubnica 38, Vitanje

7.   JANEZ KRIČAJ, roj.: 30.1.1963, naslov: Vitanjsko Skomarje 13, Vitanje

8.   MILAN HROVAT, roj.: 20.7.1968, naslov: Hudinja 23, Vitanje

9.   JOŽE BRODEJ, roj.: 25.2.1964, naslov: Brezen 55, Vitanje

10. ANDREJ OŠLAK, roj.: 26.1.1970, naslov: Paka 28, Vitanje

11. RUDOLF PESJAK, roj.: 22.9.1947, naslov: Sp. Dolič 3, Vitanje

 

Številka: 041-003/2014 – 105

Vitanje, 19. oktobra 2014

 

 

Predsednica Občinske volilne komisije

 

Irena Nečemer, univ. dipl. prav.