New Page 2

Številka:

/

Občina:

Občina Gorišnica

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Gorišnica

Predlagatelj:

Župan Občine Gorišnica

Zakonska podlaga:

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Gorišnica

Datum:

14.12.2016

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

13. redna seja Občinskega sveta Občine Gorišnica

Besedilo:

gradivo