New Page 1

Evidenca občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov delovnih teles župana ter organov ustanovljenih na podlagi zakona

1. Naziv institucije:

Občina Zreče
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov delovnih teles župana ter organov ustanovljenih na podlagi zakona
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Občina vodi evidenco občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov delovnih teles župana ter organov ustanovljenih na podlagi zakona.

5. Pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/ SOP 1993-01-2629
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): občina, delitev poristojnosti
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Zreče
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 22.10.2014 (mandat 2014-2018)
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Direktorica občinske uprave: Aleksandra Godec Mavhar, e-pošta: sandra.godec@zrece.eu