New Page 2

Številka:

007-1/2016

Občina:

Občina Kostanjevica na Krki

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki

Predlagatelj:

Župan Občine Kostanjevica na Krki

Zakonska podlaga:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO) in 5., 25. ter 14. člen Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Kostanjevica na Krki

Datum:

6.4.2016

Priloge:

1

Vabilo na sejo:

9. redna seja Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki

Besedilo:

gradivo