New Page 2

Na podlagi 15. člena Odloka o občinskem glasilu Kopitarjev glas (Uradno glasilo Občine Vodice št. 2/13) je Občinski svet Občine Vodice na 25. redni seji dne 25.03.2013 sprejel na slednji

SKLEP

o določitvi cenika oglasnega prostora v

javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas

1. člen

Za namen oglaševanja in sponzoriranja v javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas se določi naslednji cenik oglasnega prostora:

1/1 stran

200 EUR + DDV

1/2 stran

120 EUR + DDV

1/4 stran

70 EUR + DDV

1/8 stran

50 EUR + DDV

1/1 ekskluzivna na zadnji strani

300 EUR + DDV

2. člen

Za večkratno (najmanj 3x) oglaševanje (po pogodbi) se oglaševalcu lahko prizna do 20% popusta ali polstranska reportaža.

Za enoletno oglaševanje (po pogodbi) se oglaševalcu lahko prizna do 25% popusta ali enostranska reportaža

3. člen

Odgovorni urednik določi obseg teh vsebin in njihovo umestitev v glasilu.

Odgovorni urednik je dolžan posredovati vse podatke občinski upravi za izstavitev računov za namene oglaševanja in sponzoriranja v javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas.

Odgovorni urednik pripravi pogodbo iz 2. člena tega sklepa in jo posreduje v podpis naročniku in županu Občine Vodice.

4. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cenika oglasnega prostora (Uradno glasilo Občine Vodice št. 1/2011).

5. člen

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

Datum: 25.03.2013

Številka: 011-08/2010-108

 

Župan Občine Vodice

Aco Franc Šuštar, l.r.