New Page 2

EVIDENČNA NAROČILA OBČINE LOŠKI POTOK, KI SO BILA ODDANA V LETU 2018 IN

KATERIH VREDNOST JE ENAKA ALI VIŠJA OD 10.000 EUR

SPLOŠNO PODROČJE

 

Priloga: gradivo