New Page 2

Številka:

093-1/2015-1

Občina:

Občina Zavrč

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Zavrč

Predlagatelj:

Župan Občine Zavrč

Zakonska podlaga:

Lokalni program kulture za obdobje od 2012 – 2015, Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kulturne dejavnosti v Občini Zavrč (Uradni list RS, št. 37/11) in 14. člen Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/11)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Zavrč

Datum:

27. Januar 2015

Priloge:

/
Vabilo na sejo: Vabilo na 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Zavrč

Besedilo:

Letni program kulture v Občini Zavrč za Leto 2015.