New Page 2

Številka:

007-0009/2018-2 (500)

Občina:

Mestna občina Murska Sobota

Organ sprejema:

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota

Predlagatelj:

Župan Mestne občine Murska Sobota

Zakonska podlaga:

Prvi odstavek 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti /ZZDej/ (Uradni list RS, št. 23/05 - UPB2, 15/08-ZPACP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 88/16 - ZdZPZD, 64/17 - uradno prečiščeno besedilo), 8. člen Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17) in 17. člen Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07, 49/10, 39/15, 69/17)

Pripravljavec:

Občinska uprava Mestne občine Murska Sobota

Datum:

7.6.2018

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

29. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota

Besedilo:

gradivo