New Page 1

Na podlagi 110. člena in prvega odstavka 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in 69. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17)

 

R A Z P I S U J E M 

redne volitve v organe krajevnih skupnosti na območju Občine Turnišče 

 

1. člen 

 

Redne volitve v svete Krajevnih skupnosti Turnišče, Gomilice, Nedelica in Renkovci se opravijo v nedeljo, 18. novembra 2018.

 

2. člen 

 

Za dan razpisa volitev s katerim začnejo teči roki za volilna opravila se šteje 3. september 2018.

 

3. člen 

 

Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.

 

Št. 041-4/2018

Turnišče, dne 24. avgusta 2018

 

Županja 

Občine Turnišče 

mag. Vesna Jerala Zver l.r.