New Page 2

Na podlagi 5. člena Odloka o priznanjih Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 63/00, Uradno glasilo Občine Velike Lašče, 1/10), 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 2/06 – UPB, 6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na predlog komisije za priznanja in odlikovanja na 5. redni seji dne 25. 4. 2019 sprejel

 

S K L E P 

o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče 

 

1. 

 

Priznanje Občine Velike Lašče se v letu 2019 podeli:

– Majdi Samsa za izjemne dosežke na področju kulture,

– Jožetu Stariču za požrtvovalno delo vodenja Gasilske zveze Velike Lašče in za izkazan trud na področju gasilske dejavnosti in gasilske prepoznavnosti naše občine tudi širše po Sloveniji.

 

2. 

 

Priznanji se podelita v okviru praznovanja občinskega praznika.

 

Št. 0301-0031/2019

Velike Lašče, dne 25. aprila 2019

 

Župan 

Občine Velike Lašče 

dr. Tadej Malovrh