New Page 1

Evidenca v postopkih dodelitve enkratne denarne pomoči ob rojstvu novorojenca

1. Naziv institucije:

Občina Majšperk
2. Naziv zbirke podatkov:

Evidenca v postopkih dodelitve enkratne denarne pomoči ob rojstvu novorojenca

3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine: Evidence o vlagateljih in novorojencih
5. Pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/ SOP 1993-01-2629, Pravilnik o denarni pomoči za novorojence (Uradni list RS, št. 21/2001)

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): občina, delitev pristojnosti
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Majšperk
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 15.1.1994
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba:

Direktor občinske uprave: Matic Šinkovec, e-pošta: direktor@majsperk.si