New Page 2

Na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 56/00, 52/01, 3/04 in 120/05) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 8. seji dne 19. decembra 2019 sprejel

 

S K L E P 

o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2020 

 

1. člen 

 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2020 znaša 0,00066482 EUR/m2.

 

2. člen 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2020.

 

Št. 422-0003/2019-1(510)

Murska Sobota, dne 19. decembra 2019

 

Župan 

Mestne občine Murska Sobota 

dr. Aleksander Jevšek 

 

Po pooblastilu župana 

Št. 020-0012/2019-4(10) 

z dne 16. 12. 2019 

Zoran Hoblaj 

podžupan