New Page 1

 

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (ZVrt – UPB1 – Uradni list RS, št. 113/03) in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99 in 110/00 in 76/02) je Občinski svet Občine Markovci na 25. seji dne 2. 3. 2006 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o določitvi cene programov v vrtcu v Občini Markovci

 

 

1.

 

 

    Cene programov v vrtcu v Občini Markovci znašajo od 1. 3. 2006 dalje

 

 

mesečno na otroka:

 

 

 

 

 

v dnevnem (10-urnem) varstvu za otroke

 

 

– prve starostne skupine        92.755,00 SIT/mesec

 

 

   (od 1 do 3 let)                 oziroma 387,06 €

 

 

– druge starostne skupine       65.207,00 SIT/mesec

 

 

   (od 3 do 6 let)                 oziroma 272,10 €

 

 

2.

 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne 1. 3. 2006.

 

 

 

 

 

Št. 380-05/02-3

 

 

Markovci, dne 2. marca 2006

 

 

Župan

    Občine Markovci

    Franc Kekec l.r.