New Page 1

Evidenca o praktikantih

1. Naziv institucije:

Občina Borovnica
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca o praktikantih
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Po Zakonu o delovnih razmerjih /ZDR-1/ in v skladu s Kolektivno pogodbo uprava lokalne skupnosti vodi evidenco o praktikantih.

5. Pravne podlage: Zakon o delovnih razmerjih /ZDR-1/ SOP 2013-01-0784, Kolektivna pogodba
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): delo
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Borovnica
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 12.4.2013
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Direktor občinske uprave: mag. Jernej Nučič, e-pošta: jernej.nucic@borovnica.si